Bacana Font - Free Download

Font Details
Family
Bacana
SubFamily
Regular
Full Name
BacanaRegular
Total Glyphs
240
Glyphs List
d e f g h i j A a b c k l m n o p q r s t u v w x y z B C D E F G H J K I L M N O P Q R S T U V W X Y Z ´ ¨ , . ˜ ` ~ ^ ˆ à á â ã ä è é ê ë ì í î ï ñ ò ó ô õ ö ù ú û ü ý ÿ À Á  à ? ¿ [ ] ( ) $ & * : ; ¡ ! Ä Ë È É Ê Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ù Ú Û Ü Ý Ÿ @ ß … # { } | \ ⁄ / ˇ ž Ž Š ¢ £ ¤ ¥ ø æ Æ € − + - _ – — = ± ¸ ç Ç ° œ Œ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¼ ½ ¾ ¹ ² ³ º ª ® © × ÷ š ™ • ‰ ˚ å Å † ‡ ¬ ¯ ¦ Ø Ð ð Þ þ § ˘ > < › ‹ » « ı   · ¶ µ “ ” ‘ ’ „ ‚ ' " ˙ ˝ ƒ fi fl Ł ł ˛ 0 &#;

Similar Fonts

Amaze Bold Download
Schwabstrasse Download
Nollanaama Download
gamesGetchuNoWhere Medium Download
Turkish Participants Download